firmapost@iris.no Home Home
 

Employees
Sorted by last name

Name Research group Phone
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>A</B></FONT>]A
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>B</B></FONT>]B
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>C</B></FONT>]C
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>D</B></FONT>]D
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>E</B></FONT>]E
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>F</B></FONT>]F
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>G</B></FONT>]G
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>H</B></FONT>]H
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>I</B></FONT>]I
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>J</B></FONT>]J
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>K</B></FONT>]K
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>L</B></FONT>]L
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>M</B></FONT>]M
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>N</B></FONT>]N
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>O</B></FONT>]O
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>P</B></FONT>]P
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>Q</B></FONT>]Q
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>R</B></FONT>]R
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>S</B></FONT>]S
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>T</B></FONT>]T
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>U</B></FONT>]U
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>V</B></FONT>]V
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>W</B></FONT>]W
Show details for [<FONT FACE=Arial,Helv SIZE=3 COLOR=#000063><B>Z</B></FONT>]Z
05.01.2012
Statoil gir 12 millioner kroner til testriggen Ullrigg for oppgradering av utstyr
19.12.2011
IRIS har gjennomført en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils læringsevne
15.12.2011
Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i Rogaland, indikerer at unge arbeidstakere under 25 år skader seg mer enn andre. Nå har IRIS og aktørene i bransjen kartlagt dette i et større forskningsprosjekt