firmapost@iris.no Home Home
 

Unge arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjenContact person: Kari Kjestveit


Print page

05.01.2012
Statoil gir 12 millioner kroner til testriggen Ullrigg for oppgradering av utstyr
19.12.2011
IRIS har gjennomført en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils læringsevne
15.12.2011
Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i Rogaland, indikerer at unge arbeidstakere under 25 år skader seg mer enn andre. Nå har IRIS og aktørene i bransjen kartlagt dette i et større forskningsprosjekt