firmapost@iris.no Home Home
 

Centre for Innovation Research
Print page

05.01.2012
Statoil gir 12 millioner kroner til testriggen Ullrigg for oppgradering av utstyr
19.12.2011
IRIS har gjennomført en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils læringsevne
15.12.2011
Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i Rogaland, indikerer at unge arbeidstakere under 25 år skader seg mer enn andre. Nå har IRIS og aktørene i bransjen kartlagt dette i et større forskningsprosjekt