firmapost@iris.no Home Home
 

Environmental research at IRIS

IRIS is involved in a number of environemental research projects. The perspectives used vary from petroleum through social sciences to gas and energy. Some of these include:


This is not to forget our researchers at Biomiljø, who are engaged in environmental studies of sensitive aquatic areas, and in the development of methods for monitoring and risk assessment. Read morePrint page

05.01.2012
Statoil gir 12 millioner kroner til testriggen Ullrigg for oppgradering av utstyr
19.12.2011
IRIS har gjennomført en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils læringsevne
15.12.2011
Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i Rogaland, indikerer at unge arbeidstakere under 25 år skader seg mer enn andre. Nå har IRIS og aktørene i bransjen kartlagt dette i et større forskningsprosjekt