firmapost@iris.no Home
 

22.12.2011
Legionella pneumophila i kommunale anlegg. Hvorvidt trengs mottiltak? Prosjektet, utført for Stavanger kommune, har vurdert nødvendigheten og effekten av tiltak rettet mot Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg
21.12.2011
Læring av hendelser i Statoil. En studie av bakenforliggende årsaker til hendelser på Gullfaks C og av Statoils læringsevne
14.12.2011
Matvaresikkerhet og handelspolitikk: Den nye internasjonale agenda og rammebetingelser for norske primærnæringer


IRIS Samfunns- og Næringsutvikling

I avdelingen arbeider vi innenfor flere forskningsområder, som alle gjenspeiler ulike muligheter og utfordringer i samfunnet.
Innenfor forskningsområdene finner du informasjon om utvalgte avsluttede prosjekt og ny pågående forskning.

Forskerne i avdelingen har bakgrunn i psykologi, helsefag, sosiologi, antropologi, pedagogikk, statsvitenskap, økonomi, naturvitenskap og ingeniørfag.

Forskningsområder
Forskningssentre
Kontakt oss

Print page