firmapost@iris.no Home Home
 

Publications - search page

There are more than 1050 different publications in the IRIS publication library. Use the search method below to find the publication you are looking for.

Author:
Publication type:
Publication year:
Department:
Free Text:  
05.01.2012
Statoil gir 12 millioner kroner til testriggen Ullrigg for oppgradering av utstyr
19.12.2011
IRIS har gjennomført en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils læringsevne
15.12.2011
Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i Rogaland, indikerer at unge arbeidstakere under 25 år skader seg mer enn andre. Nå har IRIS og aktørene i bransjen kartlagt dette i et større forskningsprosjekt