Space and Energy

Norwegian drilling

Space and Energy

IRIS har fått en rolle som teknologiformidler mellom det europeiske romfartsprogrammet (ESA) og norske bedrifter og organisasjoner. Målet er å gjøre romfartsteknologi tilgjengelig for norske virksomheter. Samtidig får nordmennene mulighet til å gjøre annen teknologi tilgjengelig for romfartsprogrammet. IRIS samarbeider tett med Norsk Romsenter om dette.
Les mer om teknologiformidling mellom verdensrommet og landjorda.

Think outside the planet
I forlengelsen av dette er IRIS en aktiv deltaker i nettverket Think outside the planet. Sammen med en rekke andre partnere jobber IRIS her for å finne muligheter og synergier mellom teknologien i verdensrommet og energisektoren.

Nettverket står blant annet for Space and Energy -parken under ONS 2010. Blant mye annet arrangeres det et Space and Energy seminar onsdag 25. august. Hovedtaler er Peter Diamandis. Les mer om seminaret og meld deg på her.

Besøk oss på ONS i telt M!

No Comments

Add your comment