Ullrigg får 12 millioner kroner

Norwegian drilling

Ullrigg får 12 millioner kroner

Statoil gir 12 millioner kroner til testriggen Ullrigg.

– Dette er fantastisk, sier Oddvar Skjæveland, leder for Ullrigg bore- og brønnsenter. Han har jobbet lenge med å skaffe midler til en oppgradering av testriggen på Ullandhaug. – Vi er takknemlige for at Statoil som en stor aktør tar dette ansvaret og bidrar til oppgraderingen av Ullrigg.

Midlene fra Statoil kommer i tillegg til de 40 millionene Ullrigg ble tildelt av Norges Forskningsråd tidligere i høst. Tildelingene skjedde innenfor den tiårige, nasjonale satsingen på forskningsinfrastruktur, og går utelukkende til å realisere utstyrsinvesteringer.

Utstyrsinvesteringene på Ullrigg har hatt et stort etterslep, og senteret trenger nå nytt, moderne utstyr og instrumenter.

– Med støtte fra Statoil og Forskningsrådet er vi nå i gang med å snu dette, sier Skjæveland. Forskning og utvikling av høy kvalitet krever tilgang på moderne utstyr og med disse investeringene gir vi teknologiutviklingen et kraftig løft.

Oppgraderingen vil dermed få stor betydning for en rekke næringer knyttet til oljeutvinning på norsk sokkel og eksport av internasjonal teknologi til det internasjonale markedet. Ullrigg spiller en viktig rolle i arbeidet med å øke utvinningen på norsk sokkel.

Støtten fra Statoil er øremerket en teknisk infrastruktur rundt avansert trykk testing og boreslam systemet ved selve riggen. Dette er viktige komponenter som industrien og Statoil spesielt har stor nytteverdi av å ha tilgjengelig på land.

– Statoil og IRIS har hatt et tett samarbeid gjennom mange år, det er derfor viktig også for oss at Ullriggs infrastruktur moderniseres for å møte framtidens krav til testing og kvalifisering, sier Lars Høier, programdirektør for ‘Økt utvinning’ i Statoils enhet for Forskning og Utvikling.

No Comments

Add your comment