IRIS Samfunns- og Næringsutvikling

Norwegian drilling

I avdelingen arbeider vi innenfor flere forskningsområder, som alle gjenspeiler ulike muligheter og utfordringer i samfunnet.
Innenfor forskningsområdene finner du informasjon om utvalgte avsluttede prosjekt og ny pågående forskning.

Forskerne i avdelingen har bakgrunn i psykologi, helsefag, sosiologi, antropologi, pedagogikk, statsvitenskap, økonomi, naturvitenskap og ingeniørfag.

Forskningsområder
 • Arbeidshelse
 • Arbeidsliv, læring og ledelse
 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Innovasjon og teknologioverføring
 • Kultur og samfunn
 • Næringsliv og arbeidsmarked
 • Politisk organisering og styring
 • Regioner og regionalisering
 • Samferdsel og trafikksikkerhet
 • Sikkerhet og risiko
 • Sykefravær og inkludering
Forskningssentre
Kontakt oss
 • PreSenter
 • Seros
 • cenSE
 • Senter for innovasjonsforskning
 • Finn en forsker
 • Forskningssjefer
 • Avd.dir. Gottfried Heinzerling
 • Årsrapport 2010